Završeni rehabilitacioni radovi na reci Kolubari u Valjevu

10. Jun 2020.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture za zaštitu od poplava u gradu Valjevu, posle dve i po godine, završeni su ovog proleća.

Sada su građani Valjeva i njihova imovina bezbedni od velikih voda, odnosno, zaštićeni su i od velikih poplava koje se statistički događaju jednom u sto godina.

Potpuno nova infrastruktura za zaštitu od poplava, zemljani nasip i obloga od kamena u betonu urađeni su na deonici I, dužine 1.088 m, od stočne pijace do fabrike Austroterma. Od fabrike Austroterma do Belog Mosta u centru grada, na sekciji II dužine 2 km, poptuno je sanirana i rekonstruisana zaštitna infrastruktura.

Na sekciji III, dužine 300 m, od sportskih igrališta do pivare, rečno korito je obloženo betonom dok su forland i obale ojačane kamenom u betonu. Između pivare i ušća Jablanice i Obnice u Kolubaru, na 400 m dugoj deonici IV, izvršeno je čišćenje i stabilizacija korita reke Kolubare.

Radovima su takođe obuhvaćene pritoke Kolubare, Obnica i Jablanica, gde su rečna korita očišćena i obale zaštićene kamenom na ukupnoj dužini od 1.900 m. Osim toga, na deonici reke Obnice, dužine 660 m, podignut je zid za zaštitu domaćinstava u naselju Veselinovići.

Sve radove su izveli kompanija SADE i lokalni partner, preduzeće EROZIJA iz Valjeva. Ukupna vrednost radova na području Valjeva iznosi 4.416.000 evra. Izvođač je u obavezi da otkloni sve eventualne nedostatke u garantnom periodu do 25. maja 2021. godine.

Nakon Paraćina i Svilajnca, Valjevo je treća opština u kojoj je građanima, preko projekta "Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava", finansiranog od strane EU, obezbeđen propisan stepen zaštite od poplava.