Sprovođenje

Austrijska razvojna agencija

Austrijska razvojna agencija (ADA) operativna je jedinica Austrijske razvojne saradnje (ADC). ADA je delegirana za sprovođenje projekta Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava”, finansiranog od Evropske unije. Za potrebe implementacije projekta Austrijsku razvojnu agenciju zastupa njena beogradska kancelarija - Jedinica za implementaciju Austrijske ambasade u Beogradu za projekte koje finansira EU.

Tri glavne stvari  kojima se bavi ADA su borba protiv siromaštva, osiguranje mira i očuvanje životne sredine. ADA trenutno finansira projekte i programe u ukupnom iznosu od 500 miliona evra za poboljšanje životnih uslova zemljama u razvoju

Zajedno sa  Federalnim Ministarstvom Evrope, integracija i spoljnih poslova Austrije, partnerskim zemljama, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva i preduzećima, ADA nastoji da osigura da održivi razvoj deluje na dobrobit svih ljudi u Africi, Aziji, jugoistočnoj Evropi i južnom Kavkazu. ADA raspolaže sa 13 kancelarija smeštenih u različtim zemljama, koje vrše koordinaciju i osiguravaju da su operacije ADA-e u skladu s nacionalnim razvojnim ciljevima i potrebama lokalnog stanovništva i da se sredstva daju na najbolji mogući način.

 Od 2008. ADA sprovodi programe za Evropsku komisiju. ADA se primarno bavi sektorima u kojima Austrija može doprineti zbog svog stručnog znanja i dugogodišnjeg iskustva, poput  vodosnabdevanja i sanitarne zaštite,  obnovljiva energija, zaštita klime, poljoprivreda i šumarstvo, privatni sektor i razvoj, kao i ljudska sigurnost, ljudska prava i vladavina zakona. U svim projektima i programima ADA pridaje poseban značaj jednakom učešću žena i posebno vodi računa o potrebama dece i osoba sa invaliditetom.

Konsultanti

Srđan Radović

Menadžer projekta

Dragan Plećaš

Menadžer infrastrukturnih radova

Kaja Karanac

Referent za finansije i administraciju