Uspešan završetak projekta Rekonstrukcije infrastrukture za zaštitu od poplava

30. Jun 2021.

Pet i po godina nakon početka, krajem juna ove godine uspešno je priveden kraju projekat Rekonstrukcije infrastrukture za zaštitu od poplava.

Završetak projekta obeležen je 28. maja u Paraćinu i 14. juna u Obrenovcu. Događajima su prisustvovali ambasadori Evropske Unije i Austrije u Srbiji, Sem Fabrici i Nikolaus Luteroti, direktor JVP Srbijavode, Goran Puzović i pomoćnik direktora Kancelarije za upravljanje javnim laganjima, Neda Maletić kao i predsednici opština Paraćin, Vladimir Milićević i Obrenovac, Miroslav Čučković.

U okviru događaja u Paraćinu JVP Srbijavode je izvelo vežbu postavljanja mobilnih odbrambenih panela, nabavljenih sredstvima projekta, u centru Paraćina. Osim obilaska radova izvedenih u centru Paraćina, gosti su obišli i izložbu na otvorenom koja prikazuje rezultate projekta realizovane u opštini Paraćin.

Tokom trajanja projekta u opštini Paračin sprovedeni su radovi od ušča reke Crnice uzvodno iza naselja Glavica na ukupnoj dužini oko 11 km. Posle čišćenja i uklanjanja vegetacije iz korita reke, izvršena je sanacija zaštitnih nasipa uz dodatno nadvišenje, kao i proširenje minor korita. Izgrađeni su novi linijski zaštitni objekti na levoj i desnoj obali koji obezbeđuju potrebnu zapreminu za prijem poplavnog talasa.

U urbanoj zoni izvedeno je ukupno 3874 m betonskog zida za zaštitu od poplava a tamo gde to nije bilo moguće u samom centu ugrađeni su žljebovi za brzu montažu nabavljene mobilna oprema ukupne dužine od 350 m. U gradu je urađena potpuno nova kineta sa zidovima od armiranog betona i dnom od kamena u betonu na ukupnoj dužini od 1970 m kao i novi potporni zidovi u ukupnoj dužini od 137 m. Van urbane zone izvršeno je profilisanje korita za prijem računske velike vode i zaštita novoformiranih kosina od lomljenog kamena. U naselju Glavica  izgrađen je desnoobalni zaštitni nasip na dužini 1190 m.

Ukupna vrednost ovih radova 3.81 milion evra

Izvedene su i 4 bujične pregrade koje treba da smanje pronos nanosa nizvodno ka gradu i ublaže eroziju uzvodno od pregrada i smanje rizik od bujica. Ukupna vrednost 4 pregrade je 440 hiljada evra.

Ambasadori i predstavnici institucija države Srbije obišli su lokaciju u centru Obrenovca gde je rekonstruisano korito kanala Kupinac i putem sistema za daljinsku kontrolu i upravljanje SCADA, svečano pustili u rad pumpnu stanicu Zabreške livade, jednu od 6 rekonstruisanih. Ovom događaju, pored već pomenutih prisustvovao je i predstavnik Austrijske razvojne agencije Mr David Muckenhuber (ADA) koje je sprovela projekat.

Od početka projekta očišćeno je 42 km kanala u opštini Obrenovac i 22 km kanala u opštini Surčin i izvađeno je ukupno 141,000 m3 mulja.

Uređen je kanal Kupinac u centru Obrenovca u dužini od 1000 m uključujući dva putna propusta i betonski kolektor u dužini od 70 m. Kanal je obložen kamenom u betonu i rehabilitovano je 12 starih bunara i izbušeno je5 novih, koji obaraju nivo podzemne vode u centru Obrenovca i dopunjuju kanal svežom vodom.

Nakon interventnih radova na crpnim stanicama sprovedenih tokom 2017. godine, kojima su stanice dovedene u funkcionalno stanje, radovima izvedenim u 2020. godini dodatno je podignuta operativnost i pouzdanost pumpnih stanica.

Da bi se omogućila daljinska kontrola i upravljanje pumpnim stanicama, kao i sakupljanje i obrada relevantnih informacija o njihovom radu, instaliran je sistem daljinskog upravljanja, popularnog naziva SCADA na koje je povezano 6 pumpnih stanica. Time je napravljena osnova za dalje povezivanje vodoprivredne infrastrukture (akumulacije, pumpne stanice, ustave) u jedan sveobuhvatan informacioni ekspertski sistem u okviru granica odgovornosti JVP Srbijavode.