Efikasnija kontrola pumpnih stanica na kanalima za odvodnjavanje

6. April 2021.

Srbijavode mogu sada bolje da kontrolišu i daljinski upravljaju pumpnim stanicama u Surčinu i Obrenovcu i to preko sistema praćenja i kontrole koji ima kapacitet da se još razvija i poveže s branama, ustavama i mernim stanicama širom zemlje.

Tokom 2020. godine, kroz RFPI projekat rekonstruisano je 6 pumpnih stanica na drenažnim kanalima u opštinama Obrenovac i Surčin. Pored radova na sanaciji objekata stanica i zamene dotrajale hidro-mašinske opreme, kroz rekonstrukciju instalacija jake i slabe struje omogućen je savremen pristup upravljanja pumpnim stanicama.

Da bi se omogućila daljinska kontrola i upravljanje pumpnim stanicama, kao i sakupljanje i obrada relevantnih informacija o njihovom radu, ugovorena je izrada daljinskog sistema upravljanja, tzv. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistema. Nakon sprovedene javne nabavke u leto 2020. godine, posao izrade SCADA sistema za potrebe JVP Srbijavode, poveren je preduzeću Siemens d.o.o.

JVP Srbijavode je obezbedilo i nameštajem opremilo prostor kontrolne sobe na trećem spratu upravne zgrade preduzeća. Dva SCADA redundantna servera smeštena su u  poseban ormar koji se nalazi u serverskoj sobi sa već postojećom IT opremom, dok se u kontrolnoj sobi nalaze video zid i dve SCADA klijent stanice za daljinsko upravljanje. Pristup SCADA sistemu omogućen je i jednom broju spoljnih korisnika putem internet mreže, ali je ograničen samo na pregled, ne i na kontrolu.

Pored kontrole rada i direktnog upravljanja pumpnim stanicama, SCADA sistem omogućava slanje SMS alarma na određene brojeve telefona, kao i arhiviranje istorijskih podataka, generisanje određenih izveštaja, integraciju sa sistemom nadzora i bezbednosti i upravljanje planovima održavanja objekata.

Instalirani sistem SCADA omogućava da se u daljem razvoju povežu i drugi objekti kojima upravlja JVP Srbijavode: pumpne stanice, brane, ustave i merne stanice.

U SCADA kontrolnom centru u JVP Srbijavode, 25. februara je održana obuka za upravljanje SCADA sistemom za zaposlene  koji će neposredno koristiti ovaj sistem. Na osnovu sugestija koje su korisnici dali tokom obuke, izvođač je izvršio još neka fina podešavanja sistema i konačno, krajem marta 2021.godine, SCADA sistem je predat JVP Srbijavode na korišćenje .