Selo Subotica u Svilajncu zaštićeno od poplava

19. Jun 2020.

Radovi na izgradnji nasipa na desnoj obali reke Resave u rejonu sela Subotica na dužini od 1.430 m završeni su 7. maja 2020. godine. Novim nasipom duž Resave i vodeničkog potoka, koji se uzvodno od naselja uliva u reku, formirana je kaseta kojom se selo Subotica štiti od poplava kakve su se desile 2014. godine, kada je u ovom delu opštine Svilajnac napravljena značajna materijalna šteta i ugroženi životi ljudi.

Kao posebna sekcija u sklopu istog ugovora, obuhvaćeni su i radovi na zaštiti sela Sedlare, nizvodno od sela Subotica. Rok za završetak radova na regulaciji reke Resave u rejonu sela Sedlari je 7. avgust 2020. godine.

 Vrednost radova na izgradnji infrastrukture za zaštitu od poplava u ova dva sela opštine Svilajnac je 1,3 miliona evra.

U prethodne tri godine završeni su radovi na regulaciji reke Resave, od ušča reke u Veliku Moravu do ušča Dubljanskog potoka, u ukupnoj dužini od 6,2 km. U samom mestu Svilajncu podignuti su zaštitni zid i nasip kojima se urbani deo opštine brani od voda koje se statistički javljaju jednom u sto godina. Nasip duž desne obale potoka Buk, uzvodno od naseljenog mesta, koji je bio mesto proboja velike vode u poplavama u proleće 2014. godine, takođe je obnovljen, izdignut i dodatno ojačan roliranim kamenom.

Ukupna vrednost radova na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture za zaštitu od poplava u opštini Svilajnac iznosi 3,1 milion evra.