Mobilne pumpe za efikasniju odbranu od poplava isporučene JVP Srbijavode

8. Septembar 2020.

Evropska unije je snabdela JVP Srbijavode novim odbrambenim oružjem za bitke protiv poplava, koje sa globalnim klimatskim promenama bivaju sve češće i teže: novih 6 mobilnih pumpnih agregata je nabavljeno u sklopu projekta „Rekonstrukcije  infrastrukture za zaštitu od poplava“.

Dana 2. septembra 2020. godine, na Makiškom kanalu, organizovano je testiranje mobilnih pumpi i obuka u rukovanju, nakon čega je JVP Srbijavode preuzelo nove pumpe od dobavljača. Testiranje pumpi izvršeno je u prisustvu korisnika, stručnog nadzora i predstavnika Austrijske razvojne agencije, koja sprovodi projekat.

Ukupna vrednost ove mobilne opreme iznosi 411.000 evra.

Isporuka mobilnih pumpi obuhvata:

        - Tri visokokvalitetne pumpe kapaciteta 350 l/s sa pomoćnom opremom, smeštene na prikolice koje se lako mogu transportovati kolima, kamionom i traktorom, čime se postiže maksimalna mobilnost,

        - Tri manje pumpe kapaciteta 130 l/s sa potrebnom pomoćnom opremom, smeštene na posebne prikolice i opremljene teleskopskim tornjem sa reflektorima za rad u noćnim uslovima.

JVP Srbijavode će rasporediti veće mobilne agregate po vodoprivrednim preduzećima na teritoriji grada Beograda i Pančeva, dok će manji agregati biti prosleđeni u regionalne centre Smederevo, Niš i Kragujevac. Tako će, zajedno sa 12 mobilnih agregata koji se već nalaze u ostalim regionalnim centrima, celokupna teritorija pod upravom JVP Srbijavode biti ojačana i pokrivena mobilnim pumpama.